Děkujeme Nakladatelství Fragment s. r. o. za sponzorský dar ve formě knih pro naše děti.

Děkujeme firmě PH-Software, Ing. Petrovi Hajnému za poskytnutí sponzorského daru formou programu na evidenci žákovské a pedagogické knihovny Knihy 2.5.

Do nového roku 2018 přejeme všem mnoho osobních i pracovních úspěchů

Termíny odjezdovek na šk. rok 2017/2018
01.12. – 03.12.2017
22.12. – 02.01.2018
19.01. – 21.01.2018
01.02. – 04.02.2018 Pololetní prázdniny
09.02. – 18.02.2018 Jarní prázdniny
02.03. – 04.03.2018
16.03. – 18.03.2018
28.03. – 03.04.2018 Velikonoční prázdniny + 03.04.-Ředitelské volno
20.04. – 22.04.2018
04.05. – 08.05.2018 8.5.–St. Svátek+7.5.Ředitelské volno
25.05. – 27.05.2018
01.06. – 03.06.2018
15.06. – 17.06.2018
29.06. – 02.09.2018 Hlavní (letní) prázdniny

Děkujeme společnosti PRESBETON Drahotuše s.r.o.. za materiální příspěvek na zabezpečení projektu FITPARK v rámci projektu Mládež v akci, realizovaného Neformální skupinou při našem zařízení.

Tel. kontakt na vychovatele s dětmi: 777 685 759 (v době pobybu mimo zařízení)

Děkujeme společnosti Cement Hranice, a.s. za finanční příspěvek k podpoře výchovné činnosti našim dětem pro rok 2017.

Hledáme organizace, které by nám pravidelně poskytovaly příspěvek na zabezpečení výchovné činnosti našich dětí, případně by hmotným darem podpořily naše činnosti.