Děkujeme Nakladatelství Fragment s. r. o. za sponzorský dar ve formě knih pro naše děti.


Děkujeme firmě PH-Software, Ing. Petrovi Hajnému za poskytnutí sponzorského daru formou programu na evidenci žákovské a pedagogické knihovny Knihy 2.5.


Do nového roku 2017 přejeme všem mnoho osobních i pracovních úspěchů


Termíny odjezdovek na šk. rok 2016/2017
02.02. – 12.02.2017 Pololetní prázdniny a jarní prázdniny
24.02. – 26.02.2017
10.03. – 12.03.2017
24.03. – 26.03.2017
12.04. – 18.04.2017 Velikonoční prázdniny + 18.4.2017-ředitelské volno
28.04. – 01.05.2017
05.05. – 08.05.2017
19.05. – 21.05.2017
02.06. – 04.06.2017
16.06. – 18.06.2017
30.06. – 31.08.2017 Hlavní (letní) prázdniny


Děkujeme společnosti PRESBETON Drahotuše s.r.o.. za materiální příspěvek na zabezpečení projektu FITPARK v rámci projektu Mládež v akci, realizovaného Neformální skupinou při našem zařízení.


Tel. kontakt na vychovatele s dětmi: 777 685 759 (v době pobybu mimo zařízení)


Děkujeme společnosti Cement Hranice, a.s. za finanční příspěvek k podpoře výchovné činnosti našim dětem pro rok 2016.


Hledáme organizace, které by nám pravidelně poskytovaly příspěvek na zabezpečení výchovné činnosti našich dětí, případně by hmotným darem podpořily naše činnosti.