FITPARK Tisk
Napsal uživatel Mgr. Navrátil Petr   
Středa, 01 Srpen 2012 00:00

 

Dělat něco užitečného pro druhé lidi jsme se naučili i díky zapojení do Programu pro mládež Cena vévody z Edinburghu EDIE. Přemýšleli jsme, jakým dalším směrem by se naše iniciativa mohla ještě rozběhnout. A napadlo nás, že když Dětský domov se školou Veselíčko nemá tělocvičnu a vybavení pro venkovní sportovní vyžití, mohli bychom napsat projekt na vybudování venkovního FITPARK. Možností, jak získat grant, bylo zapojení do národní iniciativy mládeže Mládež v akci.

Neformální skupinu při DDŠ,ZŠ a ŠJ Veselíčko vytvořilo pět kluků, zákonným zástupcem se stal vedoucí vychovatel a zástupce ředitele a koučem psycholog domova. Napsali jsme projekt pod názvem FITPARK a byli jsme úspěšní.

Doba trvání projektu je od 1.8.2012 do 1.12.2012. Projekt podporuje aktivní účast mladých lidí a začleňuje mladé lidi s omezenými příležitostmi. Při přípravě a realizaci projektu mohou zapojení mladí lidí rozvíjet celou řadu klíčových kompetencí, spojených s učením se novým dovednostem, tvořivostí, podnikavostí, překonáváním překážek, zodpovědností, kooperací a vzájemného pozitivního motivování a posilování. Obsah projektu naplňuje i roční evropské priority tím, že podporuje zdravé způsoby chování a sportovní aktivity na místní úrovni, jako prostředek zdravého životního stylu. Projekt umožní zrealizovat nápad, který je ku prospěchu širší komunitě mladých lidí, a to nejen po dobu trvání projektu, ale i pro další období. Umožní mladým lidem zúčastnit se od prvotního nápadu přes přípravy, realizaci i hodnocení vybudování malého sportovního areálu. FITPARK mohou pak využívat všichni členové komunity. Naplní tak jejich potřeby a zájmy, především v souvislosti se zdravým životním stylem a smysluplným využíváním volného času.

Projekt bude realizován ve třech fázích:

Přípravná fáze: sestavení harmonogramu aktivit, ujasnění si cílů a motivace, rozdělení pracovních povinností, informace o dodavatelských možnostech, medializace projektu, koučing

Realizační fáze: výběr dodavatele cvičících strojů, sepsání smlouvy, motivace a zapojení všech členů komunity do pracovních činností, příprava terénu pro FITPARK, výkopové práce a zabudování strojů, asistence pracovníkům dodavatelské firmy, následná úprava terénu, dokumentace, platba a její kontrola, medializace a zajištění viditelnosti projektu a Mládeže v akci, koučing

Hodnotící fáze: hodnotící sezení, závěrečné hodnocení, koučing

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

Kdo je online?

Máme hostů: 11 připojeno

Aktuality

Anketa

Pokud nemůžu být stále s rodinou, chtěl bych raději být:
 

Nepřehlédněte

Banner

Sponzoři

Banner
Banner

Spřízněné weby

Banner

Naše obec